اجرای طرح فاصله گذاری در آموزشگاه

طبق دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا ویروس با عنوان « بازگشایی مدارس در شرایط فاصله گذاری اجتماعی» این مهم که از ابتدا در آموزشگاه اجرا شد بود در روز سه شنبه 25 شهریور ماه ۹۹ این طرح به روش زیبایی در کلاس ها و حیاط آموزشگاه به انجام رسید و میزهای دانش آموزان با پیام های بهداشتی در مورد پیشگیری از ویروس کرونا علامت گذاری شد.

سرکار خانم زنگنه مربی محترم بهداشت آموزشگاه به دانش آموزان توصیه کردند که در زمان حضور در مدرسه و خارج از فضای مدرسه رعایت فاصله گذاری اجتماعی را داشته باشند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20