تکرار و دوره مطالب درس ادبیات پایه ششم

یکی از عناصر مهم تحصیل علم که بدون آن فرآیند آموزش نیمه تمام و ناقص است «مرور و تکرار» آموخته ها است. ساختار ذهن بشر به گونه ای است که برای دریافت کامل مفاهیم و گزاره ها و نیز نگهداری آن نیازمند چند مرتبه برخورد و درگیری با آن است.

یک مطلب تنها در صورتی که چند بار فضای ذهن را تجربه کند و فکر را به خود مشغول سازد حق باقیماندن در آن را دارد. استقرار و ثبات آگاهی ها در صفحه ذهن انسان پدیده ای شبیه به تشکیل ملکه در جان آدمی است. همان گونه که هیچ ملکه ای یکباره در ذهن نمی نشیند برای فهمیدن محتوای کتاب یک بار مطالعه آن به هیچ وجه کافی نیست و اگر پاره ای از کتاب ها این چنین به نظر نمی رسد تنها به خاطر زمینه های ذهنی است که از مطالعه کتب مشابه یا مواجهه با گزاره های مشابه آن قبلاً پدید آمده است.

در این شیوه علاوه بر امکان ارائه محتوای آموزشی، فرصت ارتباط مستقیم و دریافت بازخورد برای طرفین وجود دارد. برای استفاده از این روش آموزشی، دسترسی به یک رایانه و اینترنت با سرعت مناسب ضروری است. در آموزش آنلاین در بستر شبکه اینترنت، مدرسین و کارآموزان از طریق اینترنت و به صورت همزمان با یکدیگر ارتباط دارند و فرآیند آموزش و یادگیری انجام می‌شود. روز شنبه یازدهم مرداد ماه 1399 اولین جلسه آموزش آنلاین با هدف تثبیت یادگیری بیشتر دانش آموزان پایه ششم رأس ساعت 9 صبح با تدریس سرکار خانم سلطان پور معلم ادبیات دبستان برگزار گردید . در این جلسه دانش آموزان شرکت فعال داشتند و سوالات خود را به صورت آنلاین پرسیدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20