زنگ هنر و تلفیق فارسی (نشانه “او”) با مفاهیم هنر(اوریگامی)

هدف این هنر آفریدن طرح‌های جالب از کاغذ با کمک تاهای هندسی است که در آن خوب دیدن، تمرکز ذهن و بکارگیری ظرافت دستان بسیار مهم و مورد توجه است. هدف این هنر خلق طرح های جالب با کاغذ به کمک تاهای هندسی است و به نوعی پرورش و هماهنگی ذهن و دست می باشد.از فواید اوریگامی برای کودکان موارد متعددی را می توان بر شمرد. این هنر سرشار از جنبه های مختلف افزایش خلاقیت است که استفاده از آن به خصوص در دوران کودکی می تواند باعث بروز استعداد در کودکان شود . بسیاری از مراکز اموزشی در سراسر دنیا این رشته را در برنامه های خود برای کودکان قرارداده اند.اوریگامی به کودکان شما صبر و شکیبایی، پیگیری در کار و خلاقیت را آموزش می دهد. با ساخت اوریگامی و تا کردن های پی در پی کاغذ طبق الگوها و نقشه های موجود، کودکان شما یاد می گیرند که تا پایان کار ساخت اوریگامی صبور باشند و کار خود را پیگیری کنند و به طور عملی درک می کنند که اشتباه کردن فرایندی طبیعی در روند کارشان است.

روز سه شنبه مورخه 2 آذر ماه 1400 در زنگ هنر دانش آموزان عزیز پایه اول یک با کمک مربی هنر سرکار خانم بهشتی با استفاده از کاغذهای رنگی کاردستی روباه را به صورت اوریگامی که باعث تقویت ذهن و دست می باشد، را در دفاتر نقاشی خود درست کرده که در این فعالیت هم با این هنر اوریگامی و هم با نشانه (او) آشنا شدند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20