تلفیق درس علوم و هنر(سرگذشت دانه)در پایه دوم یک

از نشانه هاى اوست كه زمين را خشك مى بينى و چون باران بر آن فرود آوريم ، مى جنبد و گياه برآورد. آن كه آن را زنده مى كند ، زنده كننده مردگان است. بى گمان ، او بر هر كارى تواناست

دانش آموزان کلاس دوم یک در روز یکشنبه 21 اسفندماه 1401 بعد از آموزش ها و یادگیری درس دهم علوم (سرگذشت دانه) آن ها با قسمتهای مختلف دانه آشنا شدند .

آموختند که نور خورشید علاوه بر اینکه باعث گرم و روشنایی کره زمین می شود ، باعث رشد و زندگی جانوران و گیاهان نیز می گردد. به همین دلیل معلم از دانش آموزان خواستند تا آزمایش کاشت دانه و مراقبت از آن ها را در دو محل سرد و تاریک مثل یخچال و محلی دیگر مثل پشت پنجره در مقابل نور و گرمای خورشید نگه داری کنند و نتیجه را اعلام کردند. آن ها آموختند که گیاهان نیز مثل سایر موجودات زنده برای رشد به نور و گرما ی خورشید نیاز دارند.

در این زنگ با تلفیق درس علوم و هنر دانش آموزان با انواع دانه و تفاوت و شباهت های دانه ها ، با دست ورزی و مشاهده عيني آشنا شدند و با همکاری معلم هنر سرکار خانم بهشتی کاردستی های زیبایی درست کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20