اخبار

جشن بزرگداشت مقام معلم
  • ۰ دیدگاه -
  • 35 بازدید

جشن بزرگداشت مقام معلم

نمی دانیم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسیم. نمی دانیم چگونه شما را توصیف کنیم؛ عزیزانی از جنس بلور؛ آسمانی و مهربان؛ چقدر […]