برگزاری اولین جلسه دیدار با اولیا پایه سوم

مشــارکت به معنی همــکاری کردن با دیگــران در رســیدن به اهداف اســت و آموزش های مؤثــر و کاربــردی در مدارس  جز با همکاری والدين نمی تواند تحقق پیدا کند و حتی موجب کســب موفقیت های تحصیلی کودکان نیز شود.اگر این جلسات  تنها با هدف بیان شده در بالا برگزار شــوند ، به تدریج کارایی خود را از دست می دهند والدين ديگر تمایلی برای شــرکت در آن ها نخواهند داشت . پس در پرتو همدلی وهم سویی این دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی یعنی خانه و مدرسه ،  بسیاري از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل خواهند شد.

روز دوشنبه 20 شهریور ماه ۱۴۰۲ اولین جلسه هم اندیشی اولیا دانش آموزان پایه سوم به معلمین و کادر اداری دبستان راس ساعت 9:30 صبح و در محل نمازخانه دبستان برگزار گردید . جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و در ادامه نوای سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن طنین انداز شد .  سپس سرکار خانم زنگنه مدیریت دبستان ضمن خوش آمد گویی به اولیا نکات مهمی در مورد دانش آموزان و برنامه مدرسه برای دانش آموزان نکاتی بیان نمودند . ساعات ورود و خروج دانش آموزان ، نحوه ی کلاس بندی ، معرفی معلمین و…… از جمله نکاتی بود که معاونت محترم آموزشی سرکار خانم خادمی ضمن سخنانی بیان نمودند . در پایان معلمین به همراه اولیا دانش آموزان خود به کلاس ها رفتند و جلسه ای با اولیا برگزار نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20